Algemene voorwaarden

Voorwaarden AniDis Nederland (per 1 januari 2023)
Alle voorgaande versies van onze Voorwaarden komen hiermee te vervallen.

A.    BESTELLINGEN worden volgens het route en ABC-systeem geleverd:

            -Dag A: Bestellingen welke vóór 15.00 uur bij AniDis Nederland via mail, fax of telefonisch zijn ontvangen, worden de volgende dag verzendklaar gemaakt.
              Bestellingen via EDI of webshop welke vóór 20.00 uur zijn ontvangen, worden de volgende dag verzendklaar gemaakt. Geldt bij EDI of webshop ook voor het
              weekend (zaterdag via EDI of webshop is zondag voor 20.00 uur). Bestellingen die na 15.00 uur dan wel na 20.00 uur worden ontvangen, worden de volgende dag in
              volgorde van binnenkomst behandeld.     
            -Dag B: Uw order wordt verzameld en klaar gemaakt voor verzending.
           - Dag C: Uw order wordt geleverd.    

       Eventuele spoedbestellingen kunnen in overleg met de binnendienst tot 09.45 uur vóór de dag van aflevering worden opgegeven. Wij kunnen niet garanderen dat 
       bijbestellingen worden meegeleverd. Buiten de aangegeven besteltijden ontvangen orders worden doorgeschoven naar de eerstvolgende leverdag.
       Routedagen voor uw postcodegebied zijn op te vragen bij de binnendienst in Zwolle. 

       Bestellingen worden geleverd op pallets zonder manuele afstapeling door de chauffeur. AniDis is niet aansprakelijk voor kosten voortvloeiend uit een te late levering, 
       zoals manuren of wachturen.

B.
    ANNULERINGSKOSTEN:
       Bij annulering van de bestelling door de klant op dag B wordt 40,00 EURO per pallet in rekening gebracht.
       Bij annulering van de bestelling door de klant op dag C wordt 60,00 EURO per pallet in rekening gebracht.

C.    Vanaf 750,00 EURO (exclusief BTW) wordt de bestelling op de vaste route franco geleverd.*
       Wanneer de bestelling niet franco is wordt 40,00 EURO aan bezorgkosten in rekening gebracht.
       *Kosten voor Tol of veerboot worden doorbelast   

D.    Pallets dienen direct geruild te worden, niet geruilde pallets kunnen worden belast.

E.    Voor staffelprijzen en kortingen informeer bij onze vertegenwoordiger of bel ons kantoor.

F.    Wij behouden ons het recht voor de in onze prijslijst vermelde prijzen tussentijds, zonder kennisgeving, te wijzigen. Onze meest recente prijzen kunt u vinden op
       www.anidis.nl. De prijzen zijn geldig bij aanlevering van orders via EDI of via onze webshop. De vermelde prijzen zijn geldig voor levering van franco orders op één adres
       in één keer geleverd. Voor leveringen aan consumenten via detailhandel bemiddeling gelden andere voorwaarden en toeslagen. Bij bestellingen zonder vermelding van
       de artikelnummers wordt een toeslag van 15,00 EURO in rekening gebracht.

 G.   Bij AniDis afgenomen goederen mogen niet zonder onze toestemming aan andere handelskanalen worden aangeboden; ze zijn enkel bestemd voor levering aan de
        eindverbruiker.

H.    Aan de uitvoering van uw orders zullen wij onze beste zorg besteden. Mochten er toch onvolkomenheden zijn in de door ons geleverde goederen, neem dan uiterlijk
        binnen 24 uur na aflevering contact met ons op.

 I.     Eventuele retourgoederen kunnen slechts worden teruggegeven indien hiervoor toestemming is verkregen door onze binnendienst. Goederen die u retour wilt geven
        zonder voorafgaande toestemming mogen door de chauffeurs niet retour worden genomen. Goederen kunnen enkel retour wanneer hierbij een RMA formulier in
        tweevoud aanwezig is. Geprijsde of beschreven goederen of goederen over datum worden niet gecrediteerd. Voor artikelen die u wilt retourneren wegens een foutieve
        bestelling brengen wij 20,00 euro per order in rekening.

 J.    De eerste drie orders, voor nieuwe klanten, moeten direct na levering betaald worden, de eerstvolgende order wordt pas ingepland indien de betaling van de vorige
        order zichtbaar is op onze rekening (2 à 3 dagen na betaling). Na drie betaalde leveringen kan worden besproken of de betalingscondities worden toegepast zijnde;     
        netto-contant op onze rekening binnen 14 dagen na factuurdatum.

 K.   Aan het maken van uw facturen zullen wij onze beste zorg besteden. Mochten er toch onvolkomenheden zijn in de door ons gemaakte facturen, neem dan uiterlijk
        binnen 4 dagen na factuurdatum contact met ons op. U ontvangt onze facturen uitsluitend digitaal per e-mail.

 L.    Alle verkopen en leveringen geschieden volgens onze Algemene Verkoopsvoorwaarden.    

 M.  AniDis hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij
         omgaan met persoonsgegevens.

 N.   Wij delen de data van onze verkooptransacties met onze leveranciers. Indien u hier bezwaar tegen heeft meldt u schriftelijk bij onze binnendienst, wij zullen u dan
        uitsluiten van de gedeelde data.

 O.   AniDis is niet de fabrikant van de geleverde zaken. Om die reden is niet AniDis maar de producent aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een gebrek in de
        geleverde zaken. In geval van schade zal AniDis op schriftelijk verzoek van de wederpartij de identiteit van de producent of importeur bekend maken.


AniDis Nederland
Bos Diervoeder B.V.
Branderweg 5
8042 PD  Zwolle
Telefoon: 038 – 4250 400
Fax: 038 – 4250 405
E-mail: orders@anidis.nl
Website: www.anidis.nl